Visió holística en la consulta de coaching.

El Reiki com a eina. El coaching és un procés on s’estableix un compromís entre el coach i el client o coachee. Aquest últim planteja la seva situació actual i l’objectiu que  vol aconseguir; es marquen unes tasques i uns terminis per realitzar-les; el procés acaba quan s’ha arribat a l’objectiu. El coaching holístic parteixContinua llegint “Visió holística en la consulta de coaching.”